Nowa Wieś

Data realizacji: 2018
Miejsce inwestycji: Nowa Wieś
Kategoria robót: Budowa

Opis inwestycji

Budowa obiektu

Budowa obiektu:

 • Budowa budynku
 • Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych

Wykonanie instalacji:

 • wody
 • kanalizacji sanitarnej
 • c.o.
 • klimatyzacji
 • wentylacji
 • fotowoltaicznej
 • elektrycznej
 • teletechnicznej
 • sieci strukturalnej

Wykonanie przyłącza:

 • wodociągowego
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • elektroenergetycznego
 • teleinformatycznego

Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie:

 • parkingów
 • chodników
 • ogrodzenia terenu
 • nasadzeń roślinnych

Roboty towarzyszące

 

Nowa Wieś

Data realizacji: 2018
Miejsce inwestycji: Nowa Wieś
Kategoria robót: Budowa

Opis inwestycji

Budowa obiektu

Budowa obiektu:

 • Budowa budynku
 • Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych

Wykonanie instalacji:

 • wody
 • kanalizacji sanitarnej
 • c.o.
 • klimatyzacji
 • wentylacji
 • fotowoltaicznej
 • elektrycznej
 • teletechnicznej
 • sieci strukturalnej

Wykonanie przyłącza:

 • wodociągowego
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • elektroenergetycznego
 • teleinformatycznego

Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie:

 • parkingów
 • chodników
 • ogrodzenia terenu
 • nasadzeń roślinnych

Roboty towarzyszące