Budynek biurowo-produkcyjny

Data realizacji: 2018
Miejsce inwestycji: Koczargi Nowe
Kategoria robót: budowa

Opis inwestycji

Budowa obiektu

  • Budowa budynku
  • Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych

Wykonanie instalacji:

  • wodociągowej
  • kanalizacji sanitarnej
  • grzewczej c.o. i kotłowni indywidualnej
  • elektrycznej
  • teleinformatycznej
  • telewizji przemysłowej
  • gazowej
  • wentylacji mechanicznej
  • klimatyzacji
  • Sieci zewnętrzne

Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie:

 • parkingów
 • dróg

Budynek biurowo-produkcyjny

Data realizacji: 2018
Miejsce inwestycji: Koczargi Nowe
Kategoria robót: budowa

Opis inwestycji

Budowa obiektu

  • Budowa budynku
  • Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych

Wykonanie instalacji:

  • wodociągowej
  • kanalizacji sanitarnej
  • grzewczej c.o. i kotłowni indywidualnej
  • elektrycznej
  • teleinformatycznej
  • telewizji przemysłowej
  • gazowej
  • wentylacji mechanicznej
  • klimatyzacji
  • Sieci zewnętrzne

Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie:

 • parkingów
 • dróg