Bank Spółdzielczy w Łęcznej
Oddział Puchaczów

Data realizacji:2018
Miejsce inwestycji: Puchaczów
Kategoria robót: Remont, termomodernizacja

Opis inwestycji

Prace remontowo-budowlane i termomodernizacja

 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana instalacji odgromowej
 • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego
 • Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z obróbkami i odwodnieniem
 • Modernizacja wejść

Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie:

 • parkingów
 • chodników
 • ogrodzenia terenu
 • nasadzeń roślinnych

Bank Spółdzielczy w Łęcznej
Oddział Puchaczów

Data realizacji:2018
Miejsce inwestycji: Puchaczów
Kategoria robót: Remont, termomodernizacja

Opis inwestycji

Prace remontowo-budowlane i termomodernizacja

 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana instalacji odgromowej
 • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego
 • Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z obróbkami i odwodnieniem
 • Modernizacja wejść

Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie:

 • parkingów
 • chodników
 • ogrodzenia terenu
 • nasadzeń roślinnych